Condiciones Generales

Condicions Generals de Venda en Establebliments LIFE Informàtica

Conservi el comprovant de compra original per a qualsevol canvi del producte en un plaç de quinze (15) dies hàbils des de la data de compra sempre que el producte es presenti en perfecte estat i sense haver-se utilitzat.

Excepcionalment no s’acceptaràn canvis de productes que s’hagin confeccionat a mida, comandes per encàrrec o software.

LIFE Informàtica respon de qualsevol falta de conformitat, segons les condicions establertes en el Reial Decret Legislatiu 1/2007 del 16 de Novembre.

Consulti les condicions generals de venda publicades a les nostres botigues o a continuació:

Condiciones Generales de Venta en Establecimiento LIFE Informàtica

Conserve el comprobante de compra original para cualquier cambio de producto en un plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha de compra siempre que el producto se presente en perfecto estado y sin haber sido utilizado.

Excepcionalmente no se aceptarán cambios de productos confeccionados a medida, pedidos por encargo o software.

LIFE Informàtica responde de cualquier falta de conformidad, según las condiciones establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.

Consulte las condiciones generales de venta publicadas en nuestras tiendas o a continuación: